De Vitale Groene Stad

Het doel van De Vitale Groene Stad filosofie is het informeren en stimuleren van de belangstelling bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied, voor het feit dat het op de juiste wijze groen ingezet kan worden:

  • Als deeloplossing voor de lucht- en waterproblematiek
  • Voor het tegengaan van sociale en maatschappelijke verloedering
  • Voor het attractiever maken van het stedelijke gebied.
  • Het doel is de economische ontwikkeling van het stedelijke gebied nu en in de toekomst veilig te stellen. Dit moet leiden tot een nieuwe planologische ontwikkeling, zowel op lokale en nationale, als op mondiale schaal.

Goede groenvoorziening
De Vitale Groene Stad, dat staat voor goede groenvoorzieningen in het verstedelijkte gebied. Dan gaat het om de aankleding van de woonomgeving waarbij de particulieren tuinen naast het openbaar groen een rol spelen, het park(je) om te spelen en te recreëren, het groen in en om de werkplek, het groen in en om gezondheidsinstellingen, het groen als windkering, geluiddemper en als belangrijk middel in de strijd tegen fijn stof.
Goed aangelegd en onderhouden groen waar de burger zoveel belang aan hecht. Dit blijkt uit de talloze onderzoeken.

Baten van groen
Kijk met dat antwoord in het hoofd eens rond op deze website, klik de artikelen en onderzoeken aan en u zult versteld staan. In wezen kost groen geen geld, maar levert geld op. De baten van het groen in het stedelijke gebied zijn zowel economisch, als sociaal en maatschappelijk. Dat geldt voor de overheid, voor de projectontwikkelaar en woningcorporatie, voor bedrijven en winkelcentra en ook voor de burger.