Relevante info over Groenkeur

Sinds de oprichting in 2003 is het enige onafhankelijke kwaliteitskeurmerk Groenkeur uitgegroeid tot een gewaardeerd selectiecriterium dat staat voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in het groen.

De oorsprong van Groenkeur dateert van het einde van de vorige eeuw toen het ministerie van Economische Zaken een vereenvoudiging introduceerde van de vestigingsregels om in de pas te blijven lopen met andere Europese landen. Het vak hovenier werd een vrij beroep; iedereen mocht zich zonder vakdiploma inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Behoefte aan erkenning
Eerst vanuit de hoveniers en later ook bij groenvoorzieners, boomverzorgers en dak- en gevelbegroeners ontstond de behoefte aan erkenning van hun vakbekwaamheid. In 2003 startte Groenkeur met kwaliteitsnormen voor vier vakdisciplines: Tuinaanleg- & Tuinonderhoud voor de consumentenmarkt en Groenvoorzieningen, Boomverzorging en Dak- & Gevelbegroening voor de aanbestedingsmarkt. Daarnaast beheert Groenkeur ook persoonscertificaten en kennisdocumenten.

Focus op kwaliteit bespaart kosten
Inmiddels is Groenkeur uitgegroeid tot een volwaardig keurmerk dat sinds 2010 op de zakelijke markt werkt onder internationaal toezicht van de Raad voor Accreditatie. Officiële certificatie-instellingen voeren de keuringen uit. En deze instellingen staan zelf ook weer onder toezicht. Elke Groenkeur-deelnemer wordt jaarlijks gekeurd op de kwaliteit van de uitvoering in de praktijk, op de bedrijfsvoering en vakbekwaamheid.

Aantal deelnemers groeit 
Het aantal deelnemers van Stichting Groenkeur groeit met gemiddeld acht procent per jaar. Dit wijst erop dat de behoefte aan kwaliteit bij opdrachtgevers onveranderd blijft. Bovendien wordt Groenkeur steeds vaker als eis voorgeschreven in aanbestedingen.

Actuele artikelen