Regelink Ecologie & Landschap

Regelink Ecologie & Landschap is een ecologisch advies- en onderzoeksbureau, actief in heel Nederland. Ons werk bestaat onder andere uit: het uitvoeren van veldwerk naar (beschermde) flora en fauna, advisering op het gebied van gebiedsinrichting, Wet natuurbescherming en natuur inclusief bouwen, het uitvoeren van natuuronderzoek met behulp van drones en het geven van cursussen en het organiseren van symposia op het gebied van veldwerktechnieken, natuurwetgeving en planologie.

In 2013 is Regelink Ecologie & Landschap gestart met het Platform Natuur in de Gemeente. Vanuit dit platform worden symposia en expertisemiddagen georganiseerd en wordt eens per kwartaal het digitale magazine Natuur in de Gemeente uitgebracht, specifiek gericht op gemeenten en andere overheidsorganisaties. Via het platform worden inhoudelijke ideeën, praktische oplossingen en actuele onderwerpen over natuur(wetgeving) uitgewisseld en besproken.

Daarnaast blijkt het toepassen van natuurwet- en regelgeving in de praktijk soms een uitdaging te zijn en blijken er grote verschillen te bestaan in gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid. Hiertoe verzorgt Regelink Ecologie & Landschap cursussen voor gemeentes over de toepassing en borging van natuurwetgeving binnen een gemeente.

Op de Nationale Groendag bieden wij graag een helpende hand aan mensen die met vragen zitten rondom de Wet natuurbescherming en hoe zij deze wet toe kunnen passen binnen de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn.