Vorden

De gemeente Bronckhorst is één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Het omvat vele dorpen en buurtschappen, waaronder de mooie kern Vorden. De belangrijkste kenmerken van Bronckhorst groen, ruimte en rust. 

Het landschap is bijzonder omdat het bestaat uit elf verschillende landschapstypen. Vorden is voor een groot deel gevormd door de aanleg van landgoederen en de ontwikkeling van de kleinschalige landbouwgebieden daartussen. Onze inwoners en bezoekers geven een hoge waardering voor deze groene leefomgeving. Ook nationaal is deze waardering er. Een groot gedeelte van het Nationaal Landschap De Graafschap ligt binnen onze gemeentegrenzen. De gemeente Bronckhorst is oprichter van de P10, het samenwerkingsverband van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland. 

Samen sterk in groen
Het landschap is een van de kostbaarste bezitten van Bronckhorst. De gemeente zet daarom in op behoud en versterking van het groen. Daarvoor werkt ze intensief samen met andere gemeenten in de regio, maar ook met waterschap, natuurverenigingen en provincie. Onmisbaar is daarbij de inzet van inwoners. In overleg is veel mogelijk: Bronckhorst staat open voor initiatieven uit de samenleving. Ook in Vorden dragen inwoners, organisaties en gemeente samen verantwoordelijkheid voor de omgeving, onder het motto ‘Wij zijn Vorden!’ Noaberschap is een belangrijke waarde. Bezoekers voelen zich omarmd door de inwoners! 

Bloeiende gemeente
Het afwegen van belangen is niet altijd eenvoudig. Dat is waar mogelijk maatwerk, maar wel binnen duidelijke raamwerken als het Rioleringsplan, Bomenbeleidsplan en Groenstructuurplan. Met het project ‘Markante bomen’ geeft de gemeente Bronckhorst een extra impuls aan bijzondere bomen in onze gemeente. Bronckhorst is letterlijk en figuurlijk een bloeiende gemeente, en ziet hierin kansen!

Voel je thuis
Wie Bronckhorst eenmaal heeft ontdekt, wil er niet meer weg. De bekende tuinarchitect Piet Oudolf, internationaal bekend door zijn projecten in New York, Londen en Toronto, woont en werkt in Hummelo. Ook inwoonster Trudy Woerdeman geniet landelijke bekendheid met haar kennis van stinzenplanten en tuin De Warande in Keppel. En solarpark De Kwekerij in Hengelo is samen met Achterhoeker Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra gerealiseerd. 

Bronckhorst heeft nog vele ambities op het gebied van groen en duurzaamheid. Het nieuwe coalitieprogramma heeft als thema ’Gewoon doen, doet u mee?’. Inspirerende opgaven die de komende tijd op de agenda staan zijn Duurzaamheid en Kwaliteit van leefomgeving. Dit is de leidraad om in de periode 2018-2022 verder te werken aan een mooi, duurzaam en vitaal Bronckhorst.