Twello

Het dorp Twello ligt tussen de hoge zandgronden van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel, middenin ‘het groene hart van de Stedendriehoek’; een gebied van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Twello is met circa 12.000 inwoners het grootste dorp in de gemeente Voorst.

Levend verleden
De eerste sporen van bewoning op de zandruggen bij Twello dateren van duizenden jaren terug. Vanaf de Middeleeuwen leefden mensen hier in kleine nederzettingen rondom lapjes vruchtbare grond, omringd door hagen en houtwallen, nabij beken die het heldere water van de Veluwe door het landschap voeren. In het open gebied rondom het dorp werden na 1800 fraaie buitenplaatsen aangelegd.

Het verleden heeft karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten opgeleverd: een kern waarin wonen en werken worden gecombineerd, grote boerderijen en landhuizen in het omliggende buitengebied met een typerende inrichting van landerijen en erven. Het dorp met zijn groene omgeving trekt zowel nieuwe inwoners als veel recreanten.

De landgoederen leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van natuur en landschap rondom Twello. Behoud en herstel van het landschap is een belangrijke voorwaarde bij (her)ontwikkeling van landgoederen, waar nodig ook de restauratie van monumentale gebouwen. De landgoederenzone is ook vandaag de dag een trekpleister voor (stadse) mensen die rust en ontspanning zoeken.

Groen dorp
De laatste jaren is het besef gegroeid dat de groenstructuur veel meer te bieden heeft dan alleen esthetische kwaliteit. De gemeenteraad heeft expliciet gekozen voor een natuurlijke en ecologisch beheer van het openbare groen. De eerste stapjes zijn daarin gezet: aanplant van insecten aantrekkende bollenstroken in gazons, toevoegen van duurzame beplanting in een groter aantal soorten en experimenten met het inzaaien van bloemenmengsels in ruw gras.

Betrokken inwoners
De mensen zijn de grootste kracht van Twello. Zij kennen elkaar en ontmoeten elkaar regelmatig. De onderlinge verbondenheid is sterk. De ‘noaberschap’-mentaliteit van ‘elkaar helpen’ die ontstond in de oude marken en buurtschappen is nog altijd voelbaar. Dat beïnvloedt ook de relatie tussen bewoners en overheid op een positieve manier. Het betrekken en enthousiasmeren van bewoners om zelf de kwaliteit van hun omgeving te verhogen is belangrijk, het legt een sterke basis voor het groen- en landschapsbeheer.

De kwaliteit van ons landschap, de bijzondere cultuurhistorie en de dorpse schaal vormen in combinatie met een krachtige sociale samenhang en de wens en noodzaak de aanwezige kwaliteiten toekomstbestendig te maken de identiteit van zowel Twello als de gemeente Voorst an sich.