Leiderdorp

Ontdek Leiderdorp en omgeving en krijg Hollandse energie!
De gemeente Leiderdorp heeft veel troeven in handen: de strategische ligging in de Randstad, het dorpse karakter met rust en ruimte, een compleet pakket aan voorzieningen, polders, plassen en de stad Leiden op fietsafstand. Deze kwaliteiten maken Leiderdorp een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren. 


Een groen Leiderdorp, ook in de toekomst
De groene hoofdstructuur, de centrale parken en Heemtuin en de veenweidepolders geven Leiderdorp zijn groene karakter. Dit koesteren wij. Waar mogelijk breiden we deze groenstructuur verder uit.

Recreëren in de groene ommelanden 
Het Groen Hart geeft energie! Ontspannen kan in de Munnikkenpolder en Boterhuispolder. Unieke groene en waterrijke polderparken waar de bezoeker wandelend, fietsend of varend zijn hart kan ophalen. Of Loop over een van de 9 boerenlandpaden door de weilanden, zoals het veenweidegebied van de Leiderdorpse polder Achthoven. Op de fiets de omgeving verkennen en beleven kan met de 7 Belevingsroutes zoals de Limes Matilloroute. Langs de Oude Rijn liep ooit de noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes. Genoeg plekken in Leiderdorp en omgeving die daar aan herinneren.

Duurzaam en biodivers dorp
Klimaatverandering is een belangrijk thema in de komende decennia. We willen bijdragen aan de klimaatafspraken door de transitie naar duurzame energie te stimuleren. De gemeente Leiderdorp heeft zich als een van de eerste gemeenten bij Operatie Steenbreek aangesloten. Wij dagen onze inwoners uit om samen met ons aan de slag te gaan rond de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. De slogan ‘tegel eruit, plant erin’ begint al aardig ingeburgerd te raken. Het behoud van de bij is van groot belang voor de samenleving. Samen met onze buurgemeenten hebben wij daarom een netwerk van bloemrijke bermen opgezet. 

Samen voor groen 
Wij willen dat Leiderdorp een vitale, groene samenleving blijft. Daar speelt onze jeugd een grote rol in. In ons milieu educatief centrum (MEC) en bij de schooltuinen leren, ontdekken en beleven kinderen de natuur. Struinen in de natuur kan in de Natuurspeeltuin in park de Bloemerd. Groene initiatieven van inwoners   stimuleren wij door te inspireren, te ondersteunen en ruimte te geven. Met veel inwoners hebben wij al adoptieovereenkomsten afgesloten; inwoners beheren zelf een deel van het openbaar groen.  Buurtvereniging Rozemarijntuin heeft een speelplek en groen in eigen beheer, andere inwoners beheren samen een moestuin. Wij benutten en koesteren zo de aanwezige kennis, energie en talenten van iedereen in ons dorp. Wij zijn trots op onze groene gemeente en alle groene initiatieven!