Wat Waalwijk tot de groenste gemeente maakt?

Onze groene gemeente Waalwijk ligt in het hart van Brabant, in de regio die bekend is onder de naam ‘Langstraat’, de regio in noordelijk Noord-Brabant tussen Geertruidenberg en ’s-Hertogenbosch. Het landschap is afwisselend, met bossen en uitgestrekte landschappen, grenzend aan de Loonse en Drunense Duinen en de Bergsche Maas.​

Turfwinning
In de geschiedenis van Waalwijk en de Langstraat is turfwinning van groot belang. De intensieve turfwinning liet karakteristieke sporen achter in het landschap. Er zijn restanten te vinden van legakkers (waarop het veen te drogen werd gelegd) en petgaten (grote gaten, ontstaan door het uitbaggeren van veen en vaak gevormd tot plassen). Ook zijn er nog diverse vaarten, uitgegraven om de turf per schip te vervoeren. 
In de 17de eeuw kwam een einde aan de turfwinning en de bakens werden verzet. In de 18de eeuw groeide Waalwijk uit tot het belangrijkste leercentrum van Nederland, dankzij de gunstige ligging: aan de rand van een bos, met veel water in de buurt. Deze combinatie maakte de regio heel geschikt voor het leerlooien. 

Natuur binnen handbereik
In de gemeente zijn veel groene ‘pareltjes’ die bijdragen aan een prettige woon-en werkomgeving. Er zijn veel mooie parken, waterlopen en groene lanen zoals het groen langs de Wendelnesseweg, het Wandelpark of natuurgebied De Vest. Waar je ook bent in de gemeente: de natuur is altijd binnen handbereik. Het slagenlandschap strekt zich uit van Waspik tot Waalwijk en het Halvezolen fietspad en de wandelpaden in dit gebied nodigen bewoners en bezoekers uit om dit prachtige landschap te bezoeken.

Ecopark
‘Groen’ gaat niet alleen over bomen, planten en andere natuur. Het gaat ook over de wijze waarop Waalwijk zich inzet voor verduurzaming en een gezonde samenleving. Zo wekken we in het Ecopark een grote hoeveelheid wind- en zonne-energie op, helpen onze bewoners mee om de openbare ruimte netjes en schoon te houden en hebben we in de gemeente aantrekkelijke sportparken en recreatieve voorzieningen. We staan hierin niet stil en zijn constant bezig met verbeteren. 

Veel groene plekken
Wat Waalwijk tot de groenste gemeente maakt? Voor de een is dat het omvangrijke buitengebied met markante groenstructuren en landschappen. Zoals het veengebied van de Westelijke Langstraat tussen Waspik en Waalwijk met de smalle percelen, slootjes en elzensingels of het meer noordelijk gelegen weidse kleilandschap. De ander roemt de gemeente Waalwijk om de groene woonkernen met fraai aangelegde parken, groene lanen en bomenrijen of om de mooie doorkijkjes vanaf het ‘lint’ door Sprang-Capelle naar het achterliggende open landschap. De gemeente Waalwijk telt heel veel groene plekken, met een bijzondere historie of een bijzonder verhaal, dankzij een innovatieve aanpak of een unieke samenwerking.