Voerendaal buitengewoon Groen!

De Zuid-Limburgse gemeente Voerendaal is buitengewoon groen. We genieten hier van vitale dorpen, prachtige parken, een fantastisch uitzicht vanaf het plateau, meanderend water in de beekdalen, unieke flora en fauna in beschermde natuurgebieden en ons rijke verleden.

Omgevingsvisie
Een landschap met veel groen, rust en ruimte zorgt voor een fijne plek om te wonen en leven. Onze inwoners waarderen de rust, de landelijkheid en hechte sociale structuur. Die kwaliteiten wil de gemeente in stand houden. Daarom hebben we, als een van de eerste gemeenten, een Omgevingsvisie die vooruit loopt op de Omgevingswet. Deze integrale visie gaat over gebouwen en wegen, over recreatie, landschap en alle andere activiteiten die onze leefomgeving beïnvloeden. Door onze inwoners hierin centraal te stellen, kunnen we onze dorpen en het buitengebied een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden.

Karakteristieke elementen
Gemeente Voerendaal is landelijk en groen - van het plateau tot de ‘bergen’ en de beekdalen. Dat gevarieerde landschap is ooit gevormd door afzettingen van zee (krijt) en Maas (grind en zand), en door verschuivingen en breuken in de aardkorst. Hierdoor onderscheiden we vele karakteristieke elementen: hellingbossen, steengroeves, kalkovens, kalkgrasland, kalkakkers, graften, holle wegen. Kleine gehuchten, kastelen en hoeves vormen kenmerkende punten in dit groene landschap. Ook vinden we in Voerendaal sporen uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de bloeiende kalk- en mijnindustrie. Die (archeologische) vondsten geven we een passende plek binnen onze leefomgeving.

Burgerinitiatieven
We streven naar volledig duurzaam opgewekte energie in 2040. Daarom kiezen we onder meer voor het milieuvriendelijk verwijderen van onkruid en ecologisch bermbeheer. Allemaal maatregelen die goed zijn voor mens en milieu; voor de lokale economie en de aantrekkelijkheid als woongemeente. Dat kunnen we echter niet alleen. Daarom ontzorgen we inwoners bij de aanschaf van zonnepanelen en organiseren we workshops ‘energie besparen’. De eigen kracht van burgers is op meer vlakken belangrijk. Daarom stimuleren we kansrijke (burger)initiatieven door te inspireren, mee te denken, te begeleiden en faciliteren. Dat werpt inmiddels zijn vruchten af.

Positief gezond
Voerendaal is minder bekend als andere plaatsen in het Heuvelland, maar daarmee nog ongerept en minstens zo mooi. Gezondheid en veiligheid passen bij ons dorpse en landelijke karakter. Kinderen kunnen hier gezond en veilig opgroeien, voor senioren zijn er passende voorzieningen. Jong en oud dagen we uit om in beweging te komen. Met het (preventieve) concept ‘positieve gezondheid’ maken we inwoners bewust van hun eigen gezondheid. Voerendaal is de eerste positief gezonde gemeente van Nederland!

Aanvullende informatie, waaronder de beleidssamenvatting Entente Florale 2017