Den Haag groene stad in ontwikkeling

Het leven in een stad draait om de buitenruimte: de plek waar mensen verblijven, elkaar ontmoeten, sporten, spelen of zich verplaatsen. 

Buiten maakt de stad. Dat is te zien en te beleven in Den Haag. Daar zijn we trots op, en dat willen we graag laten zien. Met heldere uitgangspunten voor de inrichting en eenduidige toepassing van materialen, is de kwaliteit van de buitenruimte in Den Haag de afgelopen twintig jaar sterk verbeterd. Dat was als eerste zichtbaar in het Centrum, en wordt nu duidelijk in de hele stad. Ook deze collegeperiode 2014-2018 is opnieuw fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de buitenruimte (51 miljoen) en in extra groen met de aanpak van stadsentrees en pleinen, herinrichting van straten, groene middenbermen en de aanplant van extra straatbomen. 

Internationale stad
Als internationale stad van Vrede en Recht, staat Den Haag ook wereldwijd op de kaart. De binnenstad met festivals en musea en ook het strand, trekken steeds meer bezoekers. Ook voor nieuwe bewoners zijn de kust en het groen in en om Den Haag, belangrijke vestigingsfactoren. In de periode tot 2040 staan we voor de uitdaging om ruimte te bieden aan 50.000-80.000 nieuwe inwoners. 

Agenda Groen
Om deze groei in goede banen te leiden heeft de Haagse gemeenteraad in 2016 de Agenda Groen voor de Stad en de Agenda Ruimte voor de Stad vastgesteld. Daarin is de ambitie neergelegd om verdichting van de stad samen te laten gaan met vergroening en verduurzaming. Wij staan nu aan het begin van de uitwerking van nieuw beleid en beheer waarin het belang van groen en duurzaamheid voor gezondheid, recreatie, economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie centraal staat. Het (beter) waarderen van deze ecosysteemdiensten, helpt bij het bouwen aan de groene vitale stad van de toekomst.
 
Groen geeft identiteit
Entente Florale beoogt het promoten van de groene vitale stad aan de hand van kenmerken van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, landschap en ecologie, duurzaamheid en de inrichting van de buitenruimte. Den Haag wil door deelname aan de Entente Florale 2017 laten zien hoe beleid en continue aandacht voor ontwerp, aanleg en onderhoud van de openbare ruimte, de basis hebben gelegd voor de leefbare stad van de toekomst. Het groen geeft identiteit aan de stad doordat het verleden, heden en toekomst verbindt. Het groen brengt ook mensen bij elkaar om te vieren, te spelen, te ontspannen of om de natuur te beleven. Samen met de Hagenaars, werken wij hieraan. Zij denken en helpen mee om ons groen beter en mooier te maken. Dat is de waarde van groen! 

Aanvullende informatie: